1. Müügitingimuste kehtivus

1. Müügitingimused kehtivad Maridens.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Maridens OÜ (edaspidi Maridens .ee) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Maridens.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

3. Veebipood Maridens.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel Maridens.ee.

2. Hinnainfo

1. Ostudele lisandub transpordi hind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile. (SmartPost 5,00 eurot).

2. Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni .

3. Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Maridens OÜ vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

4. Veebipood maridens.ee jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel maridens.ee.

3. Tellimuse vormistamine

1. Valige sobiv suurus.

2. Lisage soovitud tooted ostukorvi.

3. Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile „Soorita ostˮ.

4. Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.

5. Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel (E−R 9.00−18.00). Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 14, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval. Kehtib ka „tulen kaubale ise järeleˮ tarnevaliku puhul. Ise järele tulles palume kindlasti ette helistada numbril 5572805.

4. Müügilepingu jõustumine

1. Kauba müügilepinguga kohustub veebipood Maridens.ee andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või veebipood Maridens.ee poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipood Maridens.ee le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.

2. Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.

5. Kohaletoimetamine

1. Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood Maridens.ee tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele. Kauba kohaletoomine toimub tavapäraselt 1-3 tööpäeva jooksul.

2. E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole.

3. Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

4. Veebipood Maridens.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood Maridens.ee ei saanud mõjutada ega ette näha.

5. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega, siis teavitab Maridens.ee sellest Teid ning tagastab Teile tasutud raha (sh kauba üleandmise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

6. Tagastamisõigus

1. Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Taganemisavalduse tüüpvormi leiate siit - Taganemisavaldus.

2. Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

3. Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemise avaldus, mille vormi leiab siit - Taganemisavaldus ning saata see aadressile info@maridens.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

4. Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.

5. Veebipood Maridens.ee tagastab taganemisavalduse ja kauba kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Tarbijale kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist (pakiautomaat) erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood Tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

6. Taganemisega kaasnevad kulud (nt postikulud) tasub Tarbija.

8. Vääramatu jõud

1. Veebipood Maridens.ee ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood Maridens.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

9. Isikuandmete töötlemine

1. Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

2. Veebipoel Maridens.ee on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.

3. Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

10. Pretensioonide esitamise kord

1. Veebipood Maridens.ee ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.  Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@maridens.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

2. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.

3. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

4. Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt Maridens.ee ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel Maridens.ee ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood Maridens.ee ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

Laadimine...